Оюутнууд ирүүлсэн ил уурхайн чулуулгийн тоосны талаархи тайлан