Хөдөлгөөнт бутлах станцыг бие даан ашиглах боломжтой юу