дистрибьюторын уурхайг борлуулагчдад борлуулах зорилгоор уурхайн дистрибьюторууд байдаг