үндсэн болон хоёрдогч болон боловсруулсан алтны хүдэр