зэсийн хүдэр алтны хүдрийн эгнээний ашиг тусын үйлдвэр