Зүүн агаарын гидравлик ан цавын алх Гидравлик хайч