уул уурхайгаар дамжуулан зэс үйлдвэрлэх ямар нэмэлт бүтээгдэхүүн