Нигери улсын ашигт малтмал ба уул уурхайн тухай хууль