өдөөгдсөн тээрэмээр хоёрдогч нунтаглах ажлыг сайжруулах