Нөлөөллийн бутлуурын pf1214III цэгийн Европын хувилбар