Нарийн хугарсан машины Европын хувилбар болох 75 тонн