jual нэг удаагийн соронзон судалгааны хэрэгсэл рефлекс ezshot