бутлуурын ургамлыг сэргээн засварлахад чиглэсэн аливаа замын төслүүд юм